top of page
04 - 1_GaliEytan_Danna_Hess.jpg

עיצוב פנים לבית ישן במושב

שיפוץ בית ישן במושב – צפונה מכאן

הכולל את הרמת הגג ופיתוח הגינה סביב הבית
פתיחת החלל לחלל כפול כחלומה המיוחד של בעלת הבית.
עם מטבח ברסרי ונגיעות מהעולם התעשייתי.

bottom of page